Zintuiglijke informatieverwerking

Wat is zintuiglijke informatie verwerking?

De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam. We zijn in staat om belangrijke en onbelangrijke informatie van elkaar te onderscheiden en we kunnen daardoor de informatie die belangrijk voor ons is adequaat gebruiken. De zintuigen informeren en helpen ons de hele dag door om doelgerichte en doelbewuste reacties te kunnen geven.


Als we het over zintuigen hebben denken we meestal aan de ogen (visueel), oren (auditief), neus (reuk), mond (smaak) en de huid (tastzin). Daarnaast zijn er de minder zichtbare zintuigen, bijvoorbeeld het evenwichtsorgaan en het gevoel uit de spieren en gewrichten. Alle zintuigen beïnvloeden elkaar en zullen als een geheel moeten werken. Bij het uitvoeren van activiteiten gebruik je meerdere zintuigen. De prikkels uit de zintuigen worden verwerkt door het zenuwstelsel, daardoor weet je lichaam wat er in het lichaam en om je heen gebeurt en kan daar adequaat op reageren.

Wanneer bepaalde zintuigen minder goed werken (onder registeren) of juist te sterk reageren (over registeren) kan je veel problemen ervaren in het dagelijks leven. Door problemen in de prikkelverwerking kunnen veel gedragsproblemen ontstaan.


Voorbeelden:

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnen komt niet zo vanzelfsprekend en soepel als het eigenlijk zou moeten. Hierdoor kunnen activiteiten in het dagelijks leven moeizaamer verlopen. Zij kunnen zintuiglijke informatie sterker of juist verminderd waarnemen en daardoor niet adequaat reageren.

Voorbeelden waar een ergotherapeut kinderen bij kan ondersteunen:

Auditief
●  Onder- of overgevoelig voor geluid
●  Missen van instructie
●  Snel afgeleid

Visueel
●  Gebrek aan overzicht & organisatie
●  Afleidbaarheid
●  Wegdromen / staren

Proprioceptie & vestibulair
●  Onhandigheid
●  Overbeweeglijk
●  Houterig bewegen
●  Angst voor bewegen

Tactiel (tast)
●  Vermijden van materialen & aanrakingen
●  Friemelen en aanraken
●  Bijten op niet-eetbare voorwerpen
●  Problemen met zelfverzorging (bijv. haren wassen, nagels knippen)Smaak & reuk
● Duidelijke voorkeur voor smaken, geuren&     
     structuren

Gedrag
●  Driftbuien, frustraties
●  Beperkt zelfvertrouwen
●  Starre rituelen
●  Problemen in het zelfstandig werken

Werkhouding
●  Problemen met het reguleren van de alertheid

Boekentips:

Boeken tips:

 • Uit de pas.
  Omgaan met sensorische integratiestoornissen bij kinderen.
  Carol Stock Kranowitz

 • Leven met Sensaties.
  Begrijp je zintuigen
  Winnie Dunn

 • Help, een druk kind!
  Een benadering vanuit Sensorische Integratietherapie voor ouders en professionals. Cecile Röst en Lynn Horowitz

 • Sensational Kids Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder (SPD)
  Lucy Jane Miller