Werkwijze en behandeling

Aanmelding:
De noodzaak voor ergotherapie wordt vaak gesignaleerd door de leerkracht, arts, fysiotherapeut en/of ouder(s). U kunt uw kind telefonisch, via de website of viade mail aanmelden.
Na de aanmelding is er contact om te bespreken wat de hulpvraag is en wordt beoordeeld of ergotherapie een toegevoegde waarde kan hebben.

Behandeling:
De behandeling start met een intake gesprek met ouders en eenuitgebreide observatie waarbij in kaart wordt gebracht wat het onderliggende probleem van de hulpvraag is.
De verkregen informatie wordt verwerkt in een behandelplan met doelen en adviezen voor ouders en/of de leerkracht.


Oefening, behandeling & begeleiding:
Daarna volgt de individuele behandeling, behandeling en/of begeleiding. De behandeling is altijd individueel en duurt 45 minuten. Tijdens de behandeling worden de vaardigheden aangeleerd of verbeterd. Ook kan er voor gekozen worden om een kind te leren activiteiten op een andere manier uit te voeren. Indien het nodig is kunnen hulpmiddelen en/of aanpassingen worden geadviseerd en kan de ergotherapeut ondersteuning bieden bij de aanvraag hiervan.

Het kan ook zinvol zijn om een kind in een andere setting te observeren of te behandelen, zoals in de klas. Hiervoor kan in overleg met ouders en de leerkracht een afspraak worden gemaakt. Deze (school) observatie kan ook later in het behandeltraject plaatsvinden.


Evaluatie:
Aan het eind van een behandelperiode wordt een evaluatieverslag geschreven, waarin debehandelperiode wordt geëvalueerd. Deze is voor ouders en wordt in overleg met ouders, naar andere betrokkenen gedeeld.

Ouders ontvangen een klanttevredenheidsonderzoek, om de kwaliteit van de zorg hoog te houden en op deze manier in kaart te brengen hoe ouders de zorg vanuit de kinderergotherapie hebben ervaren wat er verbeterd zou kunnen worden.