Welkom bij Kinderergotherapie Zaanstad


Kinderergotherapie ondersteunt kinderen

tussen de 3 en 18 jaar in het dagelijks handelen op school, thuis en in hun vrije tijd.

Het gaat hierbij om activiteiten en vaardigheden die kinderen zelf willen leren

of die ouders/leerkrachten belangrijk vinden.

De kinderergotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden

van kinderen met behulp van een doelgerichte aanpak, begeleiding en advies.