Verwijzing en vergoeding 

Verwijzing
Door de invoering van Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) in 2011, is een verwijsbrief van uw arts niet noodzakelijk.  Sommige zorgverzekeraars vergoeden ergotherapie alleen met een verwijsbrief, informeer hierover bij uw zorgverzekeraar. 
Als u uw kind zonder verwijzing aanmeldt, vindt er bij de eerste afspraak een directe toegankelijkheidsscreening plaats, waarna uw huisarts op de hoogte wordt gebracht van de aanmelding.

Vergoeding
Kinderergotherapie Zaanstad heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars voor 2019. Dit houdt in dat  de behandeling direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd wordt zonder tussenkomst van de cliënt.

Per kalenderjaar worden er door de zorgverzekeraar 10 ergotherapie-uren vergoed. Ergotherapie zit in de basisverzekering en voor kinderen is er geen eigen risico.
Een aantal verzekeraars vergoeden extra uren vanuit een aanvullend pakket. Ouders kunnen bij hun verzekering navragen voor welke vergoeding zij in aanmerking komen 
Via 
dit overzicht kunt u de aanvullende pakketten per zorgverzekeraar bekijken.

Mochten de 10 uren uit de basisverzekering niet voldoende zijn, dan is het mogelijk de ergotherapie voort te zetten tegen betaling van het door het NZA vastgestelde tarief.

Het NZA tarief Ergotherapie bedraagt per 1 januari 2021 €18,63 per 15 minuten behandeltijd. 
Indien een consult op locatie noodzakelijk is, wordt een huistoeslag van €30,45 in rekening gebracht.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info