Demian
Demian is een jongen van 5 jaar oud en zit in groep twee.
Hij heeft moeite om zelfstandig een werkje of opdracht te maken, hij wordt snel afgeleid door zijn omgeving. in de klas is hij onrustig en kan hij moeilijk stil zitten tijdens het werken aan tafel of in de kring.

Na de aanmelding bij de kinderergotherapie, observatie en intake met ouders, blijkt dat Demian's zintuiglijke prikkels nog niet optimaal verwerkt. Demian heeft veel behoefte aan bewegingsprikkels en is snel afgeleid door wat hij hoort en ziet om zich heen.
tijdens de behandeling wordt aandacht besteed aan de prikkelverwerking van Demian te verbeteren en krijgen ouders en/of leerkrachten handvatten en adviezen ter verbetering van de prikkelverwerking van Demian. Tijdens de behandelingen leert Demian zich beter te concentreren en ook hij een activiteit kan plannen. Hij krijgt huiswerkopdrachten mee om ook thuis te oefenen.

 

Senna
Senna is een meisje van zeven jaar en zit in groep vier.
Haar leerkracht heeft aangeven dat het handschrift van Senna moeilijk leesbaar is en ziet dat het schrijven haar veel inspanning kost. Senna wil graag netjes schrijven en doet erg haar best op school, maar het lukt haar niet om tussen de lijntjes van haar schrift te schrijven.


Na aanmelding bij de kinderergotherapie en observatie, blijkt dat Senna haar fijne motoriek nog niet voldoende ontwikkelt is, waardoor het klein en tussen de lijnen schrijven nog moeilijk voor haar is. Daarnaast heeft Senna de lettervorming nog niet geautomatiseerd, waardoor zij veel moet nadenken over de schrijfrichting van de letters.
Tijdens de behandeling oefent Senna met verschillende materialen om haar fijne motoriek te verbeteren. Daarnaast worden de letters opnieuw aangeboden, waarbij geoefend wordt de letters volgens de juiste schrijfrichting te automatiseren.
Na elke behandeling krijgt Senna een huiswerkopdracht mee, zodat zij thuis ook kan oefenen. Daarnaast krijgt de leerkracht van Senna tips en adviezen om Senna in de klas te begeleiden.
.

 

Door middel van bovenstaande video, kunt u een indruk krijgen wat een ergotherapeut voor kinderen kan betekenen.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info