Fijne motoriek: 
Dit zijn de kleine bewegingen met de handen en vingers, die worden uitgevoerd om voorwerpen te pakken en te manipuleren. Wanneer de fijne motoriek onvoldoende verfijnd is, kunnen er problemen ontstaan bij de uitvoering van:
Kleuren
Knippen
Plakken
Onhandigheid
Ontwikkeling voorkeurshand
Gebruik van twee handen tegelijk
Hanteren gereedschap (potlood/en/schaar) 


(Voorbereidend) Schrijven:
Schrijven is samen met het lezen en spellen één van de belangrijkste handelingen van een kind in het basisonderwijs. Niet voor ieder kind is dit even gemakkelijk. 
Een ergotherapeut kan hulp bieden bij verbeteren van o.a.:
Schrijfvoorwaarden
Potloodgreep & pengreep
Zithouding
Schrijftempo
Lettervorming
Automatiseren van letters & cijfers
oog-hand coördinatie
 
schrijven tussen de lijnen van het schrift
leesbaarheid van het handschrift
aanleren van blokschrift & verbonden schrift
spiegelen van letters & cijfers
uitzoeken alternatieve hulpmiddelen

E-mailen
Bellen
Map
Info