Privacyverklaring:
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy & persoonsgegevens. In de ergotherapie praktijk van Kinderergotherapie Zaanstad kunnen diverse persoonsgegevens verwerkt worden, welke noodzakelijk zijn voor het behandelen en de financiële afhandeling van een behandeling.

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens en waarborgen uw privacy. Kinderergotherapie Zaanstad handelt binnen de kaders van de wet, de AVG & de WGBO.

Persoonsgegevens:
Om een goede ergotherapeutische zorg te leveren is het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk. De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van onderstaande doelstellingen:
- Verzamelen van (medische) informatie over de hulpvraag om te komen tot een zo efficient mogelijke behandeling.
- Communicatie over de cliënt naar verwijzers, huisarts en zorgverzekeraars. Aan de zorgverzekeraar worden geen medische gegevens verstrekt. Wel BSN, behandelcodes en behandeldata t.b.v. declaraties.

Plichten van Kinderergotherapie Zaanstad:
Kinderergotherapie Zaanstad is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.
Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk:
- Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden, te weten het verlenen van goede zorg en financiële afhandeling van die zorg verzamelt.
- Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de behandelingen.
- Het delen van persoonsgegevens wordt alleen gedaan wanneer u hier toestemming voor geeft.
- De medewerkers binnen Kinderergotherapie Zaanstad hebben een geheimhoudingsplicht. 
- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd.
- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. In Nederland zijn de regels voor het bewaren van medische dossiers opgenomen in de WGBO. Hierin staat beschreven dat wij medische dossiers 15 jaar moeten bewaren.

Klachtenregeling:
Kinderergotherapie Zaanstad streeft naar een nauwe samenwerking met haar cliënten. Mocht u een klacht hebben voor Kinderergotherapie Zaanstad dan kunt de volgende acties ondernemen:
- Het is de moeite waard om uw klacht bespreekbaar te maken. Hopelijk kunnen wij dan samen tot een oplossing/uitkomst komen.
- Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici. 
Voor meer informatie over het klachten loket kunt u terecht op www.klachtenloketparamedici.nl .

Kaart
Opbellen
E-mail
Info